Thông báo về việc cho học sinh Trường Mầm non Iris nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 466/GDĐT-TH ngày 09/5/2021 của Phòng GDĐT Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Iris thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường cụ thể như sau:

1️⃣Học sinh Trường Mầm non Iris nghỉ học từ thứ hai, ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2️⃣Lưu ý:
▪️Nhà trường sẽ tiến hành dạy học trực tuyến qua video bài giảng và phiếu bài tập để đảm bảo chương trình giáo dục cho học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường.
▪️Trong thời gian nghỉ học, Quý Phụ huynh nhắc nhở học sinh theo dõi các thông báo và hướng dẫn của Bộ Y tế để nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Iris đề nghị Quý phụ huynh và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.