Hướng dẫn nhập học

Giai đoạn hoàn tất thủ tục hồ sơ và tài chính

1. Nhân viên tư vấn tuyển sinh: Gửi Thư mời nhập học cho Phụ huynh học sinh (PHHS):

   • Thư mời nhập học.
   • Thủ tục nhập học.
   • Đơn xin chuyển trường ( có dấu tiếp nhận)
   • Thông báo học phí.

2. Phụ huynh học sinh: Nhận được Thư mời nhập học từ phía Nhà trường chuẩn bị:

   • Chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn nhập học.
   • Chuẩn bị tài chính.
Giai đoạn nhập học

1. Học sinh nhập học trước khi năm học bắt đầu: 

 • Nhận hồ sơ học sinh (có biên bản bàn giao hồ sơ)
Mầm non + Lớp 1 Lớp 2 đến lớp 12
   • Giấy khai sinh (bản sao)
   • Hộ khẩu công chứng
   • 4 ảnh (4×6)
   • Sổ theo dõi sức khoẻ
   • CMND của bố, mẹ
   • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

PHHS hoàn thiện các hồ sơ sau: 

   • Đơn xin nhập học mầm non
   • Cam kết đào tạo
   • Phiếu thông tin sức khoẻ
   • Đăng ký đón trả
   • Giấy khai sinh (bản sao)
   • Hộ khẩu công chứng
   • 4 ảnh (4×6)
   • Hồ sơ, học bạ (bản chính)
   • Giấy giới thiệu chuyển trường
   • Sổ theo dõi sức khoẻ
   • CMND của bố, mẹ
   • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

PHHS hoàn thiện các hồ sơ sau:

   • Đơn xin nhập học mầm non
   • Cam kết đào tạo
   • Phiếu thông tin sức khoẻ
   • Đăng ký đón trả
 • Thông báo tuyến xe buýt, Quy trình sử dụng xe buýt
 • Hướng dẫn PHHS: Đóng học phí và phụ phí
 • Hướng dẫn PHHS mua đồng phục
 • Nhập thông tin Học sinh lên hệ thống phần mềm, chuyển các phòng chức năng có liên quan

2. Học sinh nhập học muộn ( sau ngày 15/8)

 • Nhận hồ sơ học sinh ( có biên bản bàn giao hồ sơ)
Mầm non + Lớp 1 Lớp 2 đến lớp 12
   • Giấy khai sinh (bản sao)
   • Hộ khẩu công chứng
   • 4 ảnh (4×6)
   • Sổ theo dõi sức khoẻ
   • CMND của bố, mẹ
   • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

PHHS hoàn thiện các hồ sơ sau: 

   • Đơn xin nhập học mầm non
   • Cam kết đào tạo
   • Phiếu thông tin sức khoẻ
   • Đăng ký đón trả
   • Giấy khai sinh (bản sao)
   • Hộ khẩu công chứng
   • 4 ảnh (4×6)
   • Hồ sơ, học bạ (bản chính)
   • Giấy giới thiệu chuyển trường
   • Sổ theo dõi sức khoẻ
   • CMND của bố, mẹ
   • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

PHHS hoàn thiện các hồ sơ sau:

   • Đơn xin nhập học mầm non
   • Cam kết đào tạo
   • Phiếu thông tin sức khoẻ
   • Đăng ký đón trả

3. Trách nhiệm của Tư vấn tuyển sinh hỗ trợ phụ huynh

 • Thông báo tuyến xe buýt;
 • Hướng dẫn phụ huynh mua đồng phục;
 • Hướng dẫn phụ huynh hoàn thành học phí + phụ phí
 • Bàn giao cho phụ huynh: Tài liệu mới (dành cho Học sinh nhập học muộn): Thời khóa biểu, hướng dẫn đồ dùng học tập, Phiếu vào lớp; Quy định đồng phục; Quy định sử dụng xe buýt;
 • Nhập tài liệu Học sinh lên hệ thống phần mềm;
 • Gửi thông báo nhập học tới các bộ phận liên quan như: Văn phòng nhà trường, xe buýt, kế toán, IT, bếp, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Ban giám hiệu cấp Học sinh nhập học, bộ phận y tế (trước khi nhập học 3 ngày);
 • Hỗ trợ học sinh đi học ngày đầu tiên:
  • Nhân viên tư vấn đón Học sinh từ cổng trường.
  • Nhân viên tư vấn bàn giao Học sinh cho GVCN.
  • Nhân viên tư vấn đưa Học sinh đi lấy vân tay, hướng dẫn cách đặt ăn (dành cho học sinh từ lớp 6 trở lên)
 • Nhân viên tư vấn gọi điện thoại cho PHHS để tìm hiểu thông tin của con sau ngày đầu tiên đi học và sẽ cập nhật thông tin của con trong vòng 1 tuần lễ với giáo viên và gia đình;
 • Nhân viên tư vấn chia sẻ, cập nhật ý kiến với các bộ phận liên quan