MỘT ngày tại IRIS SCHOOL

 • Cổng trường bắt đầu mở lúc 07:00 và đóng lúc 18:30 hàng ngày. Nhà trường nhận và trả trẻ tại cổng Mầm non (Cổng số 3).
 • Trường hợp học sinh đến trường muộn:
  Học sinh đến trường muộn với lý do cá nhân cần được phụ huynh học sinh thông báo trước bằng cách nhắn tin/gọi điện tới giáo viên chủ nhiệm.
 • Giờ tan trường của bậc Mầm non là 16:15, PHHS đón trẻ trong khoảng thời gian từ 16:15 – 17:00.
 • Cổng trường bắt đầu mở lúc 07:00 và đóng lúc 18:30 hàng ngày.
 • Trường hợp học sinh đến trường muộn:
  Học sinh đến trường muộn với lý do cá nhân cần được phụ huynh học sinh thông báo trước bằng cách nhắn tin/gọi điện tới giáo viên chủ nhiệm.
  Học sinh đến trường sau 07:30 (khi PH chưa xin phép) được tính là đi học muộn. Sau khi HS ghi tên vào sổ đi muộn, bộ phân an ninh trực tại cổng trường cấp cho HS giấy vào lớp.
  Học sinh vào muộn ở các tiết học, sinh hoạt cộng đồng… sẽ được tư vấn của GVCN và Ban hỗ trợ HS .
 • Giờ tan trường của cấp Tiểu học là 16:15, PHHS đón con/cháu trong khoảng thời gian từ 16:30 – 17:00.
 • Trường hợp học sinh rời trường sớm hoặc muộn hơn giờ quy định:
  Học sinh rời trường trước 16:30 cần được PHHS báo cho GVCN (điện thoại, email).
  Học sinh lấy giấy ra cổng từ giáo viên phụ trách với thông tin về phương tiện, cách thức đưa đón để bộ phận an ninh trực cổng trường mở cổng. Bộ phận an ninh trực cổng trường đảm bảo HS có người bảo lãnh cho sự an toàn khi ra về.
  Học sinh về muộn sau 18.30 phải được PHHS/GVCN xin phép và thông báo để bộ phận an ninh trực cổng trường mở cổng.
 • Cổng trường bắt đầu mở lúc 07:00 và đóng lúc 18:30 hàng ngày.
 • Trường hợp học sinh đến trường muộn:
  Học sinh đến trường muộn với lý do cá nhân cần được phụ huynh học sinh thông báo trước bằng cách nhắn tin/gọi điện tới giáo viên chủ nhiệm.
  Học sinh đến trường sau 07:30 (khi PH chưa xin phép) được tính là đi học muộn. Sau khi HS ghi tên vào sổ đi muộn, bộ phân an ninh trực tại cổng trường cấp cho HS giấy vào lớp.
  Học sinh vào muộn ở các tiết học, sinh hoạt cộng đồng… sẽ được tư vấn của GVCN và Ban hỗ trợ HS .
 • Giờ tan trường của cấp THCS là 16:15, PHHS đón con/cháu trong khoảng thời gian từ 16:30 – 17:00.
 • Trường hợp học sinh rời trường sớm hoặc muộn hơn giờ quy định:
  Học sinh rời trường trước 16:30 cần được PHHS báo cho GVCN (điện thoại, email).
  Học sinh lấy giấy ra cổng từ giáo viên phụ trách với thông tin về phương tiện, cách thức đưa đón để bộ phận an ninh trực cổng trường mở cổng. Bộ phận an ninh trực cổng trường đảm bảo HS có người bảo lãnh cho sự an toàn khi ra về.
  Học sinh về muộn sau 18.30 phải được PHHS/GVCN xin phép và thông báo để bộ phận an ninh trực cổng trường mở cổng.