Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 888/SGDĐT-CTTT-PC ngày 08/5/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris thông báo tới Quý phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học cụ thể như sau:
  1. Đối tượng: Học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris.
  2. Thời gian nghỉ: Từ thứ tư, ngày 12/5/2021 đến khi có thông báo mới.
  3. Lưu ý:
  • Nhà trường sẽ tiến hành dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình giáo dục cho học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường (Thời khóa biểu học online GVCN sẽ gửi sau tới Quý Phụ huynh).
  • Trong thời gian nghỉ học, Quý Phụ huynh nhắc nhở học sinh theo dõi các thông báo và hướng dẫn của Bộ Y tế để nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Vậy nhà trường thông báo để Quý Phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris được biết và phối hợp thực hiện.
Trân trọng!

Thời khoá biểu học trực tuyến từ ngày 12/5 - 14/5/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.