QUY TRÌNH TUYỂN SINH

QUY TRÌNH TUYỂN SINH TẠI IRIS SCHOOL GỒM 6 BƯỚC

Mầm non + Lớp 1

Lớp 2 đến lớp 12
 • Nhận về phiếu ghi danh
 • Ảnh 4×6
 • Thu phí ghi danh
 • Phụ huynh đăng ký thời gian xét tuyển
 • Cập nhật thông tin
 • Nhận về phiếu ghi danh
 • Ảnh 4×6
 • Thu phí ghi danh
 • Phụ huynh đăng ký thời gian xét tuyển
 • Cập nhật thông tin

Mầm non + Lớp 1

Lớp 2 đến lớp 12

 • Gửi thư mời xét tuyển
 • Xác nhận lại thời gian xét tuyển
 • Tổ chức xét tuyển cho HS
 • Gửi thư mời xét tuyển
 • Xác nhận lại thời gian xét tuyển
 • Tổ chức xét tuyển cho HS

Mầm non + Lớp 1

Lớp 2 đến lớp 12

 • Gửi thư mời nhập học
 • Gửi hướng dẫn thủ tục nhập học
 • Gửi thông báo học phí
 • Thu phí giữ chỗ
 • Gửi thư mời nhập học
 • Gửi hướng dẫn thủ tục nhập học
 • Gửi thông báo học phí
 • Đơn xin chuyển trường (Có dấu tiếp nhận)
 • Thu phí giữ chỗ

BÀN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC (Phát ra các loại hồ sơ)

 • Đơn xin nhập học mầm non
 • Cam kết tuyển sinh
 • Thông tin sức khỏe học sinh
 • Đăng ký đón trả
 • Thông báo tuyến xe buýt
 • Hướng dẫn phụ huynh làm các thủ tục học phí, tài liệu học tập, mua đồng phục
 • Đơn xin nhập học các cấp
 • Cam kết tuyển sinh
 • Thông tin sức khỏe học sinh
 • Đăng ký đón trả
 • Thông báo tuyến xe buýt
 • Hướng dẫn phụ huynh làm các thủ tục học phí, đồng phục, tài liệu học tập, mua đồng phục

NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

 • Đơn xin nhập học mầm non
 • Cam kết tuyển sinh
 • Thông tin sức khỏe học sinh
 • Đăng ký đón trả
 • Giấy khai sinh (Bản sao)
 • Hộ khẩu công chứng
 • Ảnh 4×6
 • Phiếu thu học phí
 • CMND của bố, mẹ
 • Giấy tờ ưu tiên khác (Nếu có)
 • Thu Học phí + Phụ phí
 • Đơn xin nhập học các cấp
 • Cam kết tuyển sinh
 • Thông tin sức khỏe học sinh
 • Đăng ký đón trả
 • Giấy khai sinh (Bản sao)
 • Hộ khẩu công chứng
 • Ảnh 4×6
 • Hồ sơ, học bạ (Bản chính)
 • Giấy chuyển trường
 • Đơn xin chuyển trường (Có xác nhận)
 • Sổ theo dõi sức khỏe (Nếu có)
 • Phiếu thu học phí
 • CMND của bố, mẹ
 • Giấy tờ ưu tiên khác (Nếu có)
 • Thu Học phí + Phụ phí

PHÁT THÔNG TIN

 • Thời gian biểu
 • Quy định đồng phục
 • Quy định sở dụng xe buýt
 • Phiếu thu hồ sơ
 • Thời gian biểu
 • Quy định đồng phục
 • Quy định sử dụng xe buýt
 • Phiếu thu hồ sơ

Mầm non + Lớp 1

Lớp 2 đến lớp 12

 • Nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý
 • Gửi các phòng chức năng có liên quan
 • Nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý
 • Gửi các phòng chức năng có liên quan

Mầm non + Lớp 1

Lớp 2 đến lớp 12

 • Đón Học sinh từ cổng trường.
 • Bàn giao Học sinh cho GVCN.
 • Thông tin tới phụ huynh việc học tập của con tại trường, tiếp nhận các phản hồi. Chăm sóc phụ huynh thường xuyên.
 • Đón Học sinh từ cổng trường.
 • Bàn giao Học sinh cho GVCN.
 • Đưa Học sinh đi lấy vân tay, hướng dẫn cách đặt ăn (dành cho học sinh từ lớp 6 trở lên)
 • Thông tin tới phụ huynh việc học tập của con tại trường, tiếp nhận các phản hồi. Chăm sóc phụ huynh thường xuyên.

Đăng ký nhận tin