Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, lành mạnh là điều kiện tiên quyết giúp trẻ phát triển thể chất một cách toàn diện. Để mỗi bữa ăn trở thành khoảng thời gian yêu thích của các con, thực đơn học sinh được nhà trường thiết kế theo chuẩn dinh dưỡng, chế biến đa đạng, thay đổi thường xuyên, trang trí bắt mắt, kích thích vị giác tạo cho trẻ hứng thú trong bữa ăn đồng thời tăng khả năng thích nghi với nhiều nền văn hóa ẩm thực thế giới nhằm đến việc phát triển chiều cao, trí thông minh theo từng độ tuổi.

Thực đơn mầm non

Trong quá trình vận hành, thực đơn có thể thay đổi do điều kiện thời tiết hoặc nhà cung cấp không giao loại thực phẩm theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của bộ phận bếp.

Thực đơn Tiểu học & THCS

Trong quá trình vận hành, thực đơn có thể thay đổi do điều kiện thời tiết hoặc nhà cung cấp không giao loại thực phẩm theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của bộ phận bếp.