Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành ngôi trường tư thục theo tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên tại Thái Nguyên trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nên những thế hệ học sinh tự chủ, tự tin trong giao tiếp, phát triển toàn diện cả về kiến thức, thể chất và tinh thần.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 
Trường Iris đề cao các giá trị: Tâm sáng, Chí bền, Sáng tạo, Hợp tác và Hội nhập. Đây chính là năm trụ cột của giáo dục do UNESCO đề xuất, với sự xác định: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình và học tập để chuyển hóa bản thân và thay đổi xã hội”.