Thông báo nghỉ học – Trường Tiểu học, THCS & THPT Iris

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris
Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris thông báo tới Quý phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học cụ thể như sau:
  1. Đối tượng: Học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris.
  2. Thời gian nghỉ: Học sinh nghỉ học 02 ngày (10/5 và 11/5/2021), cụ thể:
– Thứ 2, ngày 10/5/2021: Nghỉ bù thứ 7, ngày 08/5/2021.
– Thứ 3, ngày 11/5/2021: Giáo viên chấm bài kiểm tra và hoàn thiện nhận xét học sinh cuối năm học.

      3. Lưu ý: Trong thời gian nghỉ học, Quý Phụ huynh nhắc nhở học sinh theo dõi các thông báo và hướng dẫn của Bộ Y tế để nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường thông báo để Quý Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.