Hê song bằng tại Iris School là gì? Chương trình học có những môn nào?

Hệ song bằng tại Trường Iris được phát triển với mục tiêu xây dựng cho học sinh nền tảng vững chắc của việc học tập với một chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh được cấu trúc khoa học theo chuẩn quốc tế.

Chương trình giáo dục Hệ song bằng tại trường Iris cụ thể hóa mục tiêu giáo dục cấp học, trên tinh thần đảm bảo khung chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của cả hai chương trình là chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình tích hợp Pearson Edexcel. Qua đó mang đến một chương trình tổng thể tích hợp các nội dung của hai môn học tương ứng trong hai chương trình giáo dục của hệ thống song bằng, tránh việc dạy hai lần một nội dung kiến thức.

Chương trình giáo dục Hệ song bằng cấp Tiểu học và cấp THCS tại Trường Iris lựa chọn 3 môn học, bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học.

Môn tiếng Anh thuộc chương trình của Hệ Song bằng giúp học sinh giao tiếp tự tin, hiệu quả cũng như phát triển các kỹ năng giao tiếp thiết yếu.

Đối với cấp Tiểu học: môn tiếng Anh tích hợp học sinh sẽ đạt được những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hoá của một số nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới; có thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và trân trọng ngôn ngữ và nền văn hoá của dân tộc mình; phát triển các phẩm chất như yêu thương, tôn trọng bản thân, bạn bè, gia đình, môi trường, chăm chỉ và trung thực. Mục tiêu đầu ra tương đương A2 khung tham chiếu châu Âu CEFR.

Đối với cấp THCS: Môn tiếng Anh tích hợp tại trường giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ (ngoại ngữ) để sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Mục tiêu đầu ra là về kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng – ngữ pháp – ngữ âm) và các năng lực tư duy, phản biện, giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngoại ngữ để tiếp thu kiến thức và áp dụng vào thực tế để đáp ứng được chuẩn đầu ra B1 (Theo khung tham chiếu châu Âu CEFR).

Đối với cấp Tiểu học: Môn toán học có năm nhóm nội dung: Số học, hình học, đo lường, thống kê và xác suất. Môn toán tích hợp phát triển năng lực tư duy, lập luận ở học sinh, với môn học này, học sinh có thể nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề, thực hiện và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản.

Đối với cấp THCS: Các chủ đề, nội dung kiến thức đều xoay quanh 4 mạch kiến thức: Số học; Đại số; Hình học; Đo lường; Thống kê & Xác suất. Bên cạnh đó, chương trình môn Toán tích hợp có nhiều nội dung trải nghiệm và ứng dụng toán học vào thực tiễn, giúp học sinh hiểu vai trò quan trọng của Toán học trong cuộc sống.

Đối với cấp Tiểu học: Chương trình này có bốn nhóm nội dung: khám phá khoa học, sinh học, hóa học và vật lý. Môn Khoa học tích hợp hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, vận dụng được kiến thức, kỹ năng như: Giải thích được một số sự vật, hiện tượng và mối quan hệ trong tự nhiên, về thế giới sinh vật, bao gồm con người và các biện pháp giữ gìn sức khoẻ; Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản trong đó vận dụng kiến thức khoa học và kiến thức kỹ năng từ các môn học khác có liên quan.

Đối với cấp THCS: Môn Khoa học tích hợp hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: Nhận thức khoa học tự nhiên; tìm hiểu tự nhiên; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Môn Khoa học nhấn mạnh tới mục tiêu hình thành và phát triển ở học sinh tình yêu thiên nhiên, thế giới quan khoa học, sự tự tin, trung thực, khách quan, thái độ ứng xử với thế giới tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội. Khoa học tự nhiên là môn học thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực học sinh cho giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.