Trường Iris tổ chức khảo sát năng lực đầu vào Hệ song bằng năm 2023

Sáng ngày 22/7/2023, Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris đã tổ chức khảo sát năng lực của các học sinh Hệ song bằng năm học 2023 – 2024.

Tất cả học sinh đăng ký theo học Hệ song bằng tại Trường Iris đều cần trải qua bài khảo sát năng lực đầu vào với hai nội dung thi Viết và phỏng vấn. Bài kiểm tra trình độ đầu vào sẽ giúp đánh giá năng lực học sinh, tuyển chọn học sinh có đủ năng lực đáp ứng với chương trình giảng dạy của Nhà trường. 

Kết quả của bài khảo sát năng lực đầu vào Hệ song bằng sẽ được Nhà trường thông báo tới Quý Phụ huynh và các em học sinh trong thời gian sớm nhất. Chúc tất cả các con đạt được kết quả như mong đợi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.