Thông báo: Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021

Trường Iris trân trọng thông báo đến toàn thể Quý phụ huynh cùng các em học sinh thông tin Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 – Năm học 2020 – 2021. Văn bản này được đăng tải trên website và thông báo đến toàn thể Quý phụ huynh học sinh cùng cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

STT

Môn học Bộ sách giáo khoa

Nhà xuất bản

1

 Toán

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2

 Tiếng Việt

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

3

 Tự nhiên xã hội

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

4

 Đạo Đức

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

 Âm nhạc

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

 Mỹ Thuật

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

 Giáo dục thể chất

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

8

 Tiếng Anh

English Discovery

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

9

 Hoạt động trải nghiệm

Cùng học để phát triển năng lực

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Một số hình ảnh sách giáo khoa năm học 2020 – 2021:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.