Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trường IRIS 2019

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được quy định tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 32/2007 ngày 31/12/2007 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành về việc hướng […]