Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện chăm sóc sức khỏe học đường giữa bệnh viện trung ương Thái Nguyên & Trường IRIS

Để triển khai tốt công tác y tế học đường năm học 2019 – 2020, sáng nay ngày 17/10/2019, “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện chăm sóc sức khỏe học đường giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường IRIS” đã diễn ra, đánh dấu một bước tiến mới trong công […]