Irisers lớp Sunny 1 làm quen và học tập cùng máy tính

Trong năm học này, các bạn nhỏ lớp mẫu giáo tiền song bằng Sunny 1 đã được học môn Công nghệ – môn hoàn toàn mới với chương trình mẫu giáo 5 tuổi.

Với những bài giảng được xây dựng thông qua các hình thức trò chơi vui học hấp dẫn giúp, các bạn nhỏ đều rất hào hứng, tích cực tham gia. Thông qua đó, Irisers nhí không chỉ biết thêm nhiều kiến thức về Toán, Tiếng Anh mà còn biết cách sử dụng phần mềm căn bản của máy tính, hình thành kỹ năng sử dụng bàn phím thành thạo để phục vụ cho việc học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.