Thông báo về việc Họp Phụ huynh học sinh trực tuyến cuối năm học 2020 – 2021

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Do vậy để đảm bảo an toàn cho Phụ huynh học sinh và nhà trường, Ban Giám hiệu trường Tiểu học, THCS và THPT Iris thông báo tới Quý phụ huynh về việc Họp Phụ huynh học sinh trực tuyến cuối năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Quý Phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris.
  2. Thời gian: Ngày 22/5/2021 (Thời gian cụ thể Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo sau tới Quý Phụ huynh học sinh).
  3. Hình thức họp: Trực tuyến 1-1
  4. Phần mềm sử dụng: Zoom
  5. Lưu ý: Để đảm bảo thời gian các ca họp, nhà trường đề nghị Quý Phụ huynh học sinh thực hiện theo đúng thời gian Giáo viên chủ nhiệm đã thống nhất cùng Quý Phụ huynh.

Vậy nhà trường thông báo để Quý Phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Iris được biết và phối hợp thực hiện. Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.