Thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn hỏa tốc số 236/SGDĐT-CTTT ngày 16/02/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường cụ thể như sau:

1️⃣Học sinh Trường Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2️⃣Trong thời gian nghỉ học, Quý Phụ huynh và học sinh thực hiện các nội dung cụ thể sau:
▪️Thường xuyên cập nhật thông báo của nhà trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Khuyến nghị Quý phụ huynh không nên cho học sinh ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, không nên đi ra ngoài địa bàn; không tham gia các hoạt động lễ, hội và các hoạt động tập trung đông người; thực hiện yêu cầu 5K trong đó đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang và khai báo y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
▪️Không đăng tải những thông tin chưa chính xác về dịch bệnh trên các trang mạng xã hội và thường xuyên cập nhật các thông báo của nhà trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

3️⃣Để đảm bảo chương trình giáo dục cho học sinh:
▪️Đối với bậc Mầm non: nhà trường sẽ tiến hành học bù, ôn bài qua gameshow và phiếu học tập trực tuyến để đảm bảo chương trình giáo dục cho học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường
▪️Đối với cấp Tiểu học & THCS: nhà trường sẽ tiến hành dạy học online (Thời khóa biểu cụ thể Quý phụ huynh vui lòng theo dõi bên dưới ứng với từng lớp học) và phiếu học tập trực tuyến, do vậy Quý Phụ huynh nhắc nhở học sinh chuẩn bị tâm thế và các thiết bị học tập đầy đủ thuận lợi cho việc triển khai dạy học online trong thời gian nghỉ học.

Trường Iris đề nghị Quý phụ huynh và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Trân trọng!

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.