IRIS Halloween 2019

Để giáo dục cho các IRISER có được những hiểu biết thêm về lễ hội Halloween và những nét văn hóa phương Tây cùng những giá trị nhân văn của ngày lễ, vừa qua trường IRIS SCHOOL đã tổ chức lễ hội IRIS Halloween 2019 với chủ đề “Funny witches” Là một Lễ hội Halloween […]