Phương pháp giáo dục đa trí tại Iris School: Trẻ thông minh hơn chúng ta nghĩ

Iris School với quan điểm giáo dục “không áp đặt”

Tiến sĩ Howard Gardner (Đại học Harvard) là người đã dày công nghiên cứu để xây dựng nên thuyết đa trí. Trong công trình “Frames of Mind” (tạm dịch là: “Cơ cấu của trí tuệ”), ông đã công bố kết quả nghiên cứu của mình. Theo đó, ông chỉ ra 8 loại hình cơ bản […]