Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

Việc nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những nhu cầu bức thiết của xã hội ngày nay. Tính thụ động tiếp thu kiến thức làm triệt tiêu sự tư duy sáng tạo của người học, biến người học thành máy nghe, máy chép. Để thay đổi quan điểm dạy và học theo phương pháp cũ ” thầy đọc trò chép” đã có nhiều mô hình trường học giáo dục cho trẻ tính tự chủ, phát huy khả năng cá nhân được hình thành.

Và để hiểu rõ hơn về mô hình trường như vậy, chúng ta hãy cùng tham quan mô hình giáo dục của Trường Mầm non IRIS, Trường Tiểu học, THCS, THPT IRIS ngay sau đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.