Trường Mầm non Iris tổ chức khảo sát năng lực đầu vào lớp mẫu giáo tiền song bằng

Trong 2 ngày 21 và 22/8/2023, Trường Mầm non Iris đã tổ chức khảo sát năng lực của các học sinh đăng ký theo học lớp mẫu giáo 5 tuổi tiền song bằng năm học 2023 – 2024.

Tất cả học sinh đăng ký theo học lớp mẫu giáo tiền song bằng tại Trường Mầm non Iris đều phải tham gia kiểm tra đánh giá khảo sát năng lực tiếng Anh và tư duy Toán học. Bài kiểm tra năng lực đầu vào sẽ giúp đánh giá năng lực học sinh, tuyển chọn học sinh có đủ năng lực đáp ứng với chương trình giảng dạy của nhà trường.

Kết quả của bài khảo sát năng lực đầu vào lớp mẫu giáo 5 tuổi tiền song bằng sẽ được Nhà trường thông báo tới Quý Phụ huynh và các em học sinh trong thời gian sớm nhất. Chúc tất cả các con đạt được kết quả như mong đợi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.