THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020

IRIS SCHOOL xin trân trọng gửi tới quý phụ huynh và các em học sinh thời gian biểu năm học 2019 – 2020. Quý phụ huynh vui lòng chọn bậc học tương ứng của con tại trường trong bảng dưới đây để theo dõi nội dung chi tiết.