Thông báo tuyển sinh Trường IRIS năm học 2020 – 2021

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh tự chủ, tôn trọng, chính trực và cống hiến, trường Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS, THPT Iris (Trường Iris) tự tin mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập thân thiện và nhân văn. Đặc biệt chương trình đào […]