CHƯƠNG TRÌNH HỆ TIÊU CHUẨN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Là sự kết hợp hài hòa giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam với chương trình quốc tế

 • Chương trình Cơ bản
 • Chương trình Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2
 • Chương trình Kỹ năng
 • Chương trình Sáng tạo và Thể thao

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

Áp dụng học thuyết Đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, các hoạt động học tập và giáo dục tại IRIS được tổ chức nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân trong sự phát triển hài hoà của cộng đồng. Phương pháp giảng dạy được tích hợp 8 loại hình thông minh:

 • Ngôn ngữ
 • Vận động
 • Logic
 • Không gian
 • Tự nhiên
 • Giao tiếp
 • Nội tâm
 • Âm nhạc

ÁP DỤNG 5 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

 • Phát triển nhận thức
 • Phát triển thể chất
 • Phát triển ngôn ngữ
 • Phát triển thẩm mỹ
 • Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

ÁP DỤNG STEM TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Nhà trường coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ, mỗi em bé là một thiên tài và các con được phát huy khả năng sáng tạo của mình. Phương pháp giảng dạy STEM mang lại sự thích thú, tìm tòi và giúp trẻ hiểu bản chất qua đó yêu thích việc học, giúp trẻ biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ và có tính ứng dụng thực tế cao. STEM là phương pháp học liên ngành, có ứng dụng thực tế và đưa ra giải pháp, trong đó có tích hợp:

Science – Khoa học

Technology – Công nghệ

Engineering – Kỹ thuật

Math – Toán học

ÁP DỤNG KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Kiến thức nền tảng: Kỹ năng số học, khoa học, tài chính, công nghệ thông tin
 • Năng lực: Tư duy, Sáng tạo, giải quyết vấn đề
 • Phẩm chất tính cách: Kiên trì, bền bỉ, lãnh đạo

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Áp dụng 4 kỹ năng phát triển

 • Khám phá: Không ngừng đào sâu và mở rộng tri thức
 • Tư duy: Phản biện đánh giá và chắt lọc kiến thức, thông tin trước khi đưa vào áp dụng
 • Thực hành: Áp dụng kiến thức đã được chắt lọc để hoàn thiện kỹ năng và phát triển sự sáng tạo
 • Đúc kết kinh nghiệm: Dành thời gian chiêm nghiệm, rút ra những bài học để lên kế hoạch học tập

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: Đạt chuẩn năng lực và phẩm chất của Bộ GDĐT.

2. TIẾNG ANH: Làm quen Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ và tự tin giao tiếp

3. KỸ NĂNG: Luyện thông minh về ngôn ngữ, không gian, cơ thể, âm nhạc. Phát triển tự tin, tự lập và sáng tạo.

4. SÁNG TẠO & THỂ THAO: Làm quen ít nhất 1 môn thể thao và làm quen với âm nhạc.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Là sự kết hợp hài hòa giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam với chương trình quốc tế

 • Chương trình Cơ bản;
 • Chương trình Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2;
 • Chương trình Kỹ năng;
 • Chương trình Sáng tạo và Thể thao;
 • Chương trình song ngữ tích hợp chương trình Việt Nam & Pearson Edexcel A-Level

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

Áp dụng học thuyết Đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, các hoạt động học tập và giáo dục tại IRIS được tổ chức nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân trong sự phát triển hài hoà của cộng đồng. Phương pháp giảng dạy được tích hợp 8 loại hình thông minh:

 • Ngôn ngữ
 • Vận động
 • Logic
 • Không gian
 • Tự nhiên
 • Giao tiếp
 • Nội tâm
 • Âm nhạc

ÁP DỤNG 5 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

 • Phát triển nhận thức
 • Phát triển thể chất
 • Phát triển ngôn ngữ
 • Phát triển thẩm mỹ
 • Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

ÁP DỤNG STEM TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Nhà trường coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ, mỗi em bé là một thiên tài và các con được phát huy khả năng sáng tạo của mình. Phương pháp giảng dạy STEM mang lại sự thích thú, tìm tòi và giúp trẻ hiểu bản chất qua đó yêu thích việc học, giúp trẻ biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ và có tính ứng dụng thực tế cao. STEM là phương pháp học liên ngành, có ứng dụng thực tế và đưa ra giải pháp, trong đó có tích hợp:

 • Science – Khoa học
 • Technology – Công nghệ
 • Engineering – Kỹ thuật
 • Math – Toán học

ÁP DỤNG KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Kiến thức nền tảng: Kỹ năng số học, khoa học, tài chính, công nghệ thông tin

Năng lực: Tư duy, Sáng tạo, giải quyết vấn đề

Phẩm chất tính cách: Kiên trì, bền bỉ, lãnh đạo

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Áp dụng 4 kỹ năng phát triển

 • Khám phá: Không ngừng đào sâu và mở rộng tri thức
 • Tư duy: Phản biện đánh giá và chắt lọc kiến thức, thông tin trước khi đưa vào áp dụng
 • Thực hành: Áp dụng kiến thức đã được chắt lọc để hoàn thiện kỹ năng và phát triển sự sáng tạo
 • Đúc kết kinh nghiệm: Dành thời gian chiêm nghiệm, rút ra những bài học để lên kế hoạch học tập

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: Đạt chuẩn năng lực và phẩm chất của Bộ GDĐT.

2. TIẾNG ANH: Đạt chuẩn A1/A2 CEFR

3. KỸ NĂNG: Tự chủ, tự chăm sóc bản thân

4. SÁNG TẠO & THỂ THAO: Biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và làm quen 1 nhạc cụ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Là sự kết hợp hài hòa giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam với chương trình quốc tế

 • Chương trình Cơ bản;
 • Chương trình Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2;
 • Chương trình Kỹ năng;
 • Chương trình Sáng tạo và Thể thao;
 • Chương trình song ngữ tích hợp chương trình Việt nam & Pearson Edexcel IGCSE

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

Áp dụng học thuyết Đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, các hoạt động học tập và giáo dục tại IRIS được tổ chức nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân trong sự phát triển hài hoà của cộng đồng. Phương pháp giảng dạy được tích hợp 8 loại hình thông minh:

 • Ngôn ngữ
 • Vận động
 • Logic
 • Không gian
 • Tự nhiên
 • Giao tiếp
 • Nội tâm
 • Âm nhạc

ÁP DỤNG 5 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

 • Phát triển nhận thức
 • Phát triển thể chất
 • Phát triển ngôn ngữ
 • Phát triển thẩm mỹ
 • Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

ÁP DỤNG STEM TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Nhà trường coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ, mỗi em bé là một thiên tài và các con được phát huy khả năng sáng tạo của mình. Phương pháp giảng dạy STEM mang lại sự thích thú, tìm tòi và giúp trẻ hiểu bản chất qua đó yêu thích việc học, giúp trẻ biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ và có tính ứng dụng thực tế cao. STEM là phương pháp học liên ngành, có ứng dụng thực tế và đưa ra giải pháp, trong đó có tích hợp:

Science – Khoa học

Technology – Công nghệ

Engineering – Kỹ thuật

Math – Toán học

ÁP DỤNG KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Kiến thức nền tảng: Kỹ năng số học, khoa học, tài chính, công nghệ thông tin

Năng lực: Tư duy, Sáng tạo, giải quyết vấn đề

Phẩm chất tính cách: Kiên trì, bền bỉ, lãnh đạo

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Áp dụng 4 kỹ năng phát triển

 • Khám phá: Không ngừng đào sâu và mở rộng tri thức
 • Tư duy: Phản biện đánh giá và chắt lọc kiến thức, thông tin trước khi đưa vào áp dụng
 • Thực hành: Áp dụng kiến thức đã được chắt lọc để hoàn thiện kỹ năng và phát triển sự sáng tạo.
 • Đúc kết kinh nghiệm: Dành thời gian chiêm nghiệm, rút ra những bài học để lên kế hoạch học tập

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: Đạt chuẩn năng lực và phẩm chất của Bộ GDĐT.

2. TIẾNG ANH: Đạt chuẩn B1/B2 CEFR

3. KỸ NĂNG: Chính phủ và công dân, Gia chính học

4. SÁNG TẠO & THỂ THAO: Biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và 1 loại nhạc cụ.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Là sự kết hợp hài hòa giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam với chương trình quốc tế

 • Chương trình Cơ bản;
 • Chương trình Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2;
 • Chương trình Kỹ năng;
 • Chương trình Sáng tạo và Thể thao;
 • Chương trình song ngữ tích hợp chương trình Việt Nam & Pearson Edexcel A-Level

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

Áp dụng học thuyết Đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, các hoạt động học tập và giáo dục tại IRIS được tổ chức nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân trong sự phát triển hài hoà của cộng đồng. Phương pháp giảng dạy được tích hợp 8 loại hình thông minh:

 • Ngôn ngữ
 • Vận động
 • Logic
 • Không gian
 • Tự nhiên
 • Giao tiếp
 • Nội tâm
 • Âm nhạc

ÁP DỤNG 5 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

 • Phát triển nhận thức
 • Phát triển thể chất
 • Phát triển ngôn ngữ
 • Phát triển thẩm mỹ
 • Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

ÁP DỤNG STEM TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Nhà trường coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ, mỗi em bé là một thiên tài và các con được phát huy khả năng sáng tạo của mình. Phương pháp giảng dạy STEM mang lại sự thích thú, tìm tòi và giúp trẻ hiểu bản chất qua đó yêu thích việc học, giúp trẻ biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ và có tính ứng dụng thực tế cao. STEM là phương pháp học liên ngành, có ứng dụng thực tế và đưa ra giải pháp, trong đó có tích hợp:

Science – Khoa học

Technology – Công nghệ

Engineering – Kỹ thuật

Math – Toán học

ÁP DỤNG KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Kiến thức nền tảng: Kỹ năng số học, khoa học, tài chính, công nghệ thông tin

Năng lực: Tư duy, Sáng tạo, giải quyết vấn đề

Phẩm chất tính cách: Kiên trì, bền bỉ, lãnh đạo

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Áp dụng 4 kỹ năng phát triển

 • Khám phá: Không ngừng đào sâu và mở rộng tri thức
 • Tư duy: Phản biện đánh giá và chắt lọc kiến thức, thông tin trước khi đưa vào áp dụng
 • Thực hành: Áp dụng kiến thức đã được chắt lọc để hoàn thiện kỹ năng và phát triển sự sáng tạo
 • Đúc kết kinh nghiệm: Dành thời gian chiêm nghiệm, rút ra những bài học để lên kế hoạch học tập

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: Đạt chuẩn năng lực và phẩm chất của Bộ GDĐT.

2. TIẾNG ANH: Đạt chuẩn B1/B2 IELTS 5.0 – 6.0

3. KỸ NĂNG: Kinh tế và Pháp luật

4. SÁNG TẠO & THỂ THAO: Biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và 1 loại nhạc cụ