Thông báo thay đổi thời gian học định hướng và ngày tựu trường

Kính gửi: Quý phụ huynh

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1230/GDĐT-CM ngày 20/8/2020 của Phòng GDĐT TP Thái Nguyên về việc Công tác chuẩn bị năm học 2020-2021,

Trường Iris thông báo tới Quý Phụ huynh về việc chuẩn bị ngày tựu trường và thay đổi thời gian học định hướng năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *