Thông báo họp phụ huynh cuối học kỳ I, năm học 2020 – 2021

<<English below>>

Trường Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS & THPT Iris xin thông báo lịch họp phụ huynh cuối học kì I, năm học 2020 – 2021 dành cho các cấp học tới toàn thể Quý phụ huynh như sau:

 • Bậc Mầm non: Từ 12/01 – 15/01/2021
 • Cấp Tiểu học: Từ 16/01 – 26/01/2021
 • Cấp THCS: Từ 18/01 – 26/01/2021

Nội dung buổi họp phụ huynh:

 • Thông báo kết quả học tập học kỳ I và định hướng học kỳ II năm học 2020 – 2021
 • Lắng nghe chia sẻ của Quý phụ huynh học sinh
 • Xây dựng các biện pháp phối hợp giữa PHHS với nhà trường nhằm giúp con hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập học kỳ II và cả năm học 2020 – 2021.

Lịch họp cụ thể, mời Quý phụ huynh xem trong thư mời họp của từng học sinh. Rất mong Quý phụ huynh đến họp đầy đủ, đúng giờ. Trân trọng!
————
NOTIFICATION OF END-OF-SEMESTER 1 PARENT MEETING FOR ACADEMIC YEAR 2020-2021

Iris School would like to notify our schedules for end-of-semester 1 parent meeting, breaking down as follows:

 • Kindergarten: from January 12 to January 15, 2021.
 • Primary School: from January 16 to January 26, 2021.
 • Lower-secondary School: from January 18 to January 26, 2021.

Meeting contents:

 • Reporting students’ achievements in semester 1 and giving orientation for semester 2.
 • Listening to Parents’ opinions.
 • Developing methods for cooperation between Parents and School to help students perform well in semester 2 and in the entire academic year.

Please check your invitaton letter for detailed schedules. We’ll really appreciate your attendance and punctuality. Regards!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *