Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục & công nhận Trường chuẩn Quốc gia

Chiều ngày 24/02/2020, Trường IRIS đã tổ chức buổi tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia theo 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT cho toàn bộ giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường. Tại đây, các giáo viên, cán bộ, nhân viên đã được tìm hiểu vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục; những thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác này.

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó trưởng phòng Khảo thí Trường IRIS đã triển khai, giới thiệu Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học sơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó tập trung vào các nội dung của kiểm định chất lượng giáo dục như: khái quát về đổi mới quản lý chất lượng giáo dục, những vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ tự đánh giá; hướng dẫn thực hành các kỹ thuật: xác định nội hàm; phân tích tiêu chí, tìm minh chứng; thu thập, xử lý, phân tích, sử dụng và lưu trữ minh chứng; viết phiếu đánh giá tiêu chí (tự đánh giá); viết báo cáo tự đánh giá; triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá…

Kết thúc buổi tập huấn, các giáo viên, cán bộ, nhân viên đã nắm vững nghiệp vụ tự đánh giá chất lượng trường học theo quy định tại các Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *