SPOOKY HALLOWEEN –Cuộc thi ảnh online với nhiều giải thưởng hấp dẫn

<<English below>>

Một mùa Halloween mới đang đến gần, nhằm tạo cho các em học sinh, thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà trường hoạt động chào mừng thú vị nhân dịp lễ hội Halloween, Trường Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris quyết định tổ chức Cuộc thi ảnh online Spooky Halloween dành cho toàn bộ học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường thông qua trang Facebook “Iris School”.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi thông qua email [email protected] từ ngày 15/10 – 29/10/2021 và đăng tải lên trang Facebook “Iris School”. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào 20h00 ngày 31/10/2021.

Thể lệ cuộc thi

– Tác phẩm dự thi là những bức ảnh chân dung hoặc toàn thân của thí sinh dự thi được trang điểm hoặc mặc trang phục hóa trang về chủ đề Halloween.

– Tác phẩm dự thi có thể là ảnh cá nhân hoặc ảnh tập thể

– 1 đoạn mô tả giới thiệu về bức ảnh dự thi

– Thông tin thí sinh: Họ tên đầy đủ + lớp/hoặc vị trí công việc.

Lưu ý:

 • Nhà trường có quyền điều chỉnh hoặc bỏ đi những nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.
 • Quyết định của trường Iris là quyết định cuối cùng.
 • Bài dự thi của học sinh sẽ do phụ huynh/ người giám hộ hợp pháp hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp của học sinh gửi cho Ban Tổ chức tới địa chỉ email [email protected]. Tất cả các bài dự thi do học sinh gửi đều không được chấp nhận.
 • Bằng việc gửi ảnh tham gia dự thi, các thí sinh hoặc phụ huynh/ người giám hộ hợp pháp của học sinh đã đồng ý cho phép Trường Iris đăng tải bức ảnh của thi sinh để tham gia cuộc thi ảnh online Spooky Halloween trên trang Facebook “Iris School” và sử dụng bức ảnh đó trong việc quảng bá hình ảnh.
 • Từ ngày 15 tới ngày 29/10/2021, bài dự thi sẽ được đăng tải lên fanpage 1 ngày sau khi được BTC phê duyệt nội dung.

Tiêu chí chấm điểm

Cuộc thi sẽ có 2 hạng mục giải thưởng được trao:

Giải thưởng bình chọn trên Facebook:

– Ảnh dự thi sẽ được đăng tải tại trang Facebook “Iris School”

– 01 cảm xúc = 01 điểm, 01 chia sẻ = 10 điểm

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 1 ảnh. Nếu thay ảnh sẽ không tính các cảm xúc, chia sẻ cũ.

– Mỗi tài khoản Facebook chỉ được tính điểm chia sẻ 1 lần. Chia sẻ bắt buộc để chế độ công khai.

– Nghiêm cấm việc sử dụng dịch vụ tăng tương tác + chia sẻ ảo trên FB. Nếu bị phát hiện, bài dự thi sẽ bị hủy bỏ.

Giải thưởng do Ban Tổ chức lựa chọn: Các bức ảnh sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn theo tiêu chí riêng của từng giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng tính điểm Facebook

– 05 Giải Nhất: Bộ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng

– 10 Giải Nhì: 1 voucher mua hàng tại Bookstore trị giá 400,000đ và 1 cốc uống nước Iris (áp dụng từ ngày 30/10/2021 đến hết ngày 30/10/2022)

– 15 Giải Ba: 1 voucher mua hàng tại Bookstore trị giá 200,000đ và 1 cốc uống nước Iris  (áp dụng từ ngày 30/10/2021 đến hết ngày 30/10/2022)

Lưu ý: Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng

Giải thưởng Ban Tổ chức lựa chọn

– Bức ảnh cá nhân ấn tượng nhất: Giải thưởng tiền mặt trị giá 500.000 đồng

– Bức ảnh tập thể ấn tượng nhất: Giải thưởng tiền mặt trị giá 500.000 đồng

– Bức ảnh hóa trang chuyên nghiệp nhất: Giải thưởng tiền mặt trị giá 500.000 đồng

– Bức ảnh trang phục đẹp nhất: Giải thưởng tiền mặt trị giá 500.000 đồng./.

———————————————————————————————————————————-

SPOOKY HALLOWEEN – The online photo contest with various special awards 

As the Halloween season approaches, Iris Kindergarten, Primary School, Secondary School, and Iris High School have decided to organize an online Spooky Halloween photo contest for all students, teachers, and school staff via the Iris School Facebook page in order to prepare entertaining activities for all students, teachers, and school staff during this Halloween seson.

From October 15 to October 29, 2021, the Organizing Committee will accept photo submissions using the email [email protected] and publish them on the Facebook page “Iris School.” The contest results will be announced on October 31, 2021, at 8:00 PM.

Contest Rules

Submissions are portraits or entire body of the contestantt are wearing makeup or costume on Halloween theme.

– Submissions can be personal or group photo

– 1 short paragraph introducing the submitted photo

– Contestants information: Full name + class/or job position.

Notes:

 • The school has the right to adjust or remove content that is not suitable for the educational environment.
 • Iris School’s decision is the final.
 • Students’ submissions will be sent by the student’s parent/legal guardian or homeroom teacher to the organizing committee to email: [email protected] All entries submitted by students themselves will not be accepted.
 • By submitting a photo to participate in the contest, the contestants or parents/student’s legal guardians have agreed to allow Iris School to upload the contestant’s photo to participate in the Spooky Halloween online photo contest on Iris School Facebook page and used the photo to promote the image.
 • From Oct 15 to 29 submissions will be uploaded to our fanpage after 1 day it has been approved by the organizing committee.

Voting Criteria

The contest prizes will be divided into two categories:

Prizes voted via Facebook:

 • Submitted photo will be uploaded on Iris School Facebook fanpage.
 • 1 react = 1 point, 1 share = 10 points.
 • Each contestant can only submit 1 photo. If you change the photo, the previous reactions/shares will not be counted.
 • Only 1 share per FB account. Share must be public.
 • It is strictly forbidden to use the service of increasing fake react + sharing on Facebook. Your photo will be deleted if violate this rule.

Prizes selected by the Organizing Committee: The photos will be selected by the Organizing Committee based on the specific criterias for each prize

Prize structure

Prizes voted via Facebook

– 05 First prizes: A gift set worth 1.000.000 VND

– 10 Second prizes: A gift voucher at Iris bookstore worth 400,000 VND and 1 Iris branded water cup (applicable from October 30, 2021 to the end of October 30, 2022)

– 15 Third prizes: A gift voucher at Iris bookstore worth 400,000 VND and 1 Iris branded water cup (applicable from October 30, 2021 to the end of October 30, 2022)

Note: The above prizes cannot be exchanged for cash and are non-transferable

Prizes selected by the Organizing Committee

– Most impressive personal photo: Cash prize worth 500,000 VND

– Most impressive group photo: Cash prize worth 500,000 VND

– Most professional makeup photo: Cash prize worth 500,000 VND

– Best costume photo: Cash prize worth 500,000 VND./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *