Lịch năm học 2019 - 2020

Trường Mầm non IRIS, Trường Tiểu học, THCS, THPT IRIS (Trường IRIS) xin trân trọng thông báo kế hoạch lịch năm học 2019 – 2020. Quý Phụ huynh vui lòng chọn theo dõi nội dung tương ứng theo bảng dưới đây: