Lịch năm học 2020 - 2021

Trường Mầm non IRIS, Trường Tiểu học, THCS, THPT IRIS (Trường IRIS) xin trân trọng thông báo kế hoạch lịch năm học 2020 – 2021. Quý Phụ huynh vui lòng chọn theo dõi nội dung tương ứng theo bảng dưới đây: