HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

1. Học sinh phải ngồi trật tự trên xe, không đứng, không chạy, không đưa đầu, tay, chân ra ngoài cửa xe và luôn thắt dây an toàn trong khi xe đang lưu thông.

2. Học sinh phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của phụ xe trong suốt hành trình. Trong trường hợp học sinh không tuân thủ theo yêu câu của lái xe và phụ xe như quy định, hoặc có thái độ, hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn của học sinh khác trên xe, nhà trường sẽ chấm dứt dịch vụ xe đưa đón mà không hoàn lại phí.

3. Học sinh tuyệt đôi không được mang các chất dễ cháy nổ, chất gây nghiện hoặc các vật dụng nhọn, sắc bén như dao, kéo v.v… lên xe. Trường hợp phát hiện học sinh mang theo các hung khí gây nguy hại, đe dọa học sinh khác, phụ xe có quyền tịch thu và báo lại ngay cho Hiệu trưởng xử lý.

4. Học sinh không được nói tục, chửi thề, hoặc đánh nhau trên xe.

1. Quý phụ huynh cần cho con em chuẩn bị sẵn sàng theo thời gian đã được quy định để xe đến đón tại nhà hoặc tại điểm đón đúng giờ. Xe sẽ không chờ quá 05 phút tại mỗi điểm đón. Nếu học sinh có mặt trễ, gia đình vui lòng thu xếp xe riêng để đưa các em đến trường và nhà trường không chịu trách nhiệm bồi thường về việc này.

2. Số điện thoại của phụ xe và lái xe theo từng tuyến sẽ được thông báo cụ thể đến phụ huynh. Quý phụ huynh có thể gọi điện thoại liên lạc với phụ xe hoặc lái xe bất kỳ lúc nào.

3. Các phụ xe sẽ bàn giao học sinh lại cho phụ huynh hoặc người thân trong gia đình trước khi xe di chuyển qua điểm trả khác. Trong trường hợp xe đã đến nhà hoặc đến điểm trả nhưng phụ huynh hoặc người thân không ra đón và phụ xe cũng không thể liên lạc được với phụ huynh qua các sô’ điện thoại đã đăng ký, xe sẽ tiếp tục lộ trình trả các học sinh khác và đưa học sinh này về lại trường. Trong trường hợp này, quý phụ huynh sẽ phải thu xếp đến trường để tự đón học sinh.

4. Thời gian đưa đón học sinh có thể sớm hơn hoặc trễ hơn tối đa 15 phút tùy theo tình trạng giao thông. Trong trường hợp xe đến trễ hơn 15 phút vì lý do kẹt xe hay vì do sự cô’ kỹ thuật đột xuất, phụ xe sẽ liên lạc với phụ huynh bằng điện thoại để thông báo điều chỉnh lại thời gian đưa hoặc đón học sinh.

5. Phụ huynh cần đăng ký tên và hình ảnh của người đưa đón học sinh tại điểm đón cô’định cho nhà trường trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thay đôi người đưa đón, phụ huynh phải báo ngay với Phòng Tuyển sinh để đảm bảo an toàn cho học sinh. Phụ xe có quyền từ chối trả học sinh đối với bất kỳ người nào không được phụ huynh chỉ định đón học sinh.

6. Phụ huynh chỉ có thể thay đôi từ điểm đón cố định sang đón tại nhà hay ngược lại từ học kỳ hai của năm học. Xin vui lòng báo Phòng Kế toán trước 15 ngày. Đồng thời, phụ huynh phải đóng phí chênh lệch của điểm đưa đón mới, nếu có phát sinh do khác tuyến, khác quận/huyện.

1. Phụ huynh có thể lựa chọn đóng phí nguyên năm hoặc chia thành hai kỳ.

– Trường hợp đóng nguyên năm: phí phải được thanh toán trước ngày 07/08/2019.

– Trường hợp đóng thành hai kỳ: phí phải được thanh toán trước ngày 07/08/2019 và ngày 08/01/2020.

2. Nếu phụ huynh không thanh toán đúng thời hạn nêu trên, trường sẽ chấm dứt dịch vụ đưa đón dành cho học sinh.

3. Trong trường hợp phụ huynh muốn chấm dứt dịch vụ xe đưa đón, vui lòng gửi thông báo chính thức tại Văn phòng Tuyển sinh tối thiểu 4 tuần học trước ngày chấm dứt (tính từ ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ của học sinh đó). Việc hoàn trả phí sẽ chỉ áp dụng cho hình thức thanh toán cho cả năm và theo bảng tính dưới đây:

Bất kỳ thời điểm nào của Q1: 60%

Bất kỳ thời điểm nào của Q2: 40%

Bất kỳ thời điểm nào của Q3: 20%

Bất kỳ thời điểm nào của Q4: 0%