IRIS SCHOOL đưa vào giảng dạy chương trình Hệ tiêu chuẩn từ bậc Mầm non đến hết THPT. Tổng thể chương trình được thiết kế toàn diện, hài hòa, cân đối, hướng đến phát triển năng lực của học sinh, sẵn sàng hội nhập Quốc tế thế kỉ 21 trong đó chương trình phổ thông quốc gia của Bộ giáo dục là bắt buộc, nhằm đảm bảo kiến thúc, kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp phổ thông và Đại học. Thông tin chi tiết Quý phụ huynh vui lòng theo dõi tại file đính kèm.