Hệ song ngữ Pearson Edexcel của Anh quốc được triển khai tại Iris School bắt đầu từ lớp 3

– Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, IRIS SCHOOL chính thức triển khai giảng dạy chương trình Song ngữ PEARSON EDEXCEL từ bậc Tiểu học, THCS đến hết THPT.

– IRIS SCHOOL là trung tâm khảo thí của PEARSON EDEXCEL đầu tiên tại Thái Nguyên, các IRISER có thể sở hữu bằng iGCSE và bằng tú tài A-level.

– Đây là cơ hội để học sinh được tiếp cận chương trình phổ thông có bản quyền quốc tế, mang lại nhiều lợi ích cho học sinh từ nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy đến phát triển ngôn ngữ theo chuẩn Quốc tế.

 

Được giảng dạy bằng tiếng Anh do giáo viên bản ngữ, bao gồm các môn:

  • Toán
  • Tiếng Anh
  • Khoa học

Chương trình phổ thông Quốc tế của Pearson Edexcel

Chương trình Tiểu học quốc tế (International Primary Curriculum)

Tiêu chuẩn học thuật của Vương Quốc Anh.

Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng Anh ngữ 3 môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh.

Chương trình THCS quốc tế (International Lower & Upper Secondary Curriculum)

Tiêu chuẩn học thuật của Vương Quốc Anh.

Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng Anh ngữ 3 môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh.

Chương trình THPT quốc tế (International GCSE):

Tiêu chuẩn học thuật của Vương Quốc Anh.

Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng Anh ngữ: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

Chương trình Tú tài A-Level

Học sinh được chọn 3-4 môn học để thi lấy bằng tú tài A-Level;

Học sinh có khả năng sở hữu bằng A-Level, cơ hội xin học bổng và vào thẳng năm thứ nhất các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

Lộ trình hệ Song Bằng

Giáo viên được tiếp cận với các chiến lược giảng dạy và đào tạo sau:

– Học tập tích cực: tập trung vào các hoạt động lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh tự xây dựng kiến thức.

– Đánh giá quá trình: đánh giá học sinh trong quá trình học và sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

– Tư duy phản biện: các phương pháp giúp thúc đẩy khả năng tư duy phản biện của học sinh như đánh giá, so sánh và đặt câu hỏi.

– Giáo viên được tiếp cận và luyện tập các phương pháp có thể áp dụng trực tiếp vào quá trình giảng dạy.

1. CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: Đạt chuẩn năng lực và phẩm chất của Bộ GDĐT.

2. CHƯƠNG TRÌNH PEARSON EDEXCEL: Tiếng anh như ngôn ngữ thứ 2

– Có thể sở hữu bằng Primary Edexcel khi kết thúc lớp 6

– Có thể sở hữu bằng iGCSE khi kết thúc lớp 10

– Có thể sở hữu bằng A-Level khi kết thúc lớp 12

3. KỸ NĂNG: Luyện thông minh về ngôn ngữ, không gian, cơ thể, âm nhạc. Phát triển tự tin, tự lập và sáng tạo.

4. SÁNG TẠO & THỂ THAO: Biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và 1 loại nhạc cụ khi kết thúc lớp 12.