586 Đường CMT8, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
tuyensinh@irisschool.edu.vn
02083708999
 • Viet Nam
 • English

Trung học phổ thông

Chương trình THPT được xây dựng theo hướng tích hợp và tối ưu hóa dựa trên chương trình chuẩn của Bộ GD & ĐT. Nội dung chương trình được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hình thức học tập khác nhau, giúp học sinh được hình thành các kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, phân tích, tổng hợp, thực hành, thuyết trình ở cấp độ cao hơn, theo đó, học sinh sẽ nắm vững trọng tâm của từng môn học một cách hiệu quả.

Chương trình THPT theo chuẩn quốc gia

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng & an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. Môn Giáo dục Thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; Học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

 Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp gồm 3 nhóm môn:

·         Nhóm môn Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

·         Nhóm môn Khoa học Tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học

·         Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật). Nội dung mỗi môn học thuộc nhóm này được thiết kế thành các học phần, học sinh được lựa chọn học phần phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiếtl tổng thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết. Ở mỗi lớp 10, 11, 12 học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học, phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

 Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia

Các chương trình khác

Các chương trình bổ trợ khác tập trung vào các hoạt động vui chơi và phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, chương trình được thiết kế giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết cho giai đoạn phát triển sâu hơn trong sự nghiệp học của mình. Với những chương trình bổ trợ này, học sinh sẽ được nâng cao và phát triển các kỹ năng sau:

 • Nâng cao kỹ năng tư duy 
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng sáng tạo
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng giao tiếp
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng thuyết trình
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng tự tin trước đám đông
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng lắng nghe
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống;
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng quản lý tài chính;
 • Nâng cao  & phát triển kỹ năng lập kế hoạch

Thời gian biểu


7h15 -7h45

30'Ăn sáng

7h45-8h00

15'Check-in

8h00-8h45

45'Tiết 1

8h50-9h35

45'Tiết 2

9h40- 10h00

20'Ra chơi/Chào cờ

10h05-10h50

45'Tiết 3

10h55-11h40

45'Tiết 4

11h40-12h25

45'Ăn trưa

12h25-13h10

45'Nghỉ trưa

13h10-13h20

10'Vận động tập thể

13h25-14h10

45'Tiết 5

14h15-15h00

45'Tiết 6

15h05-15h25

20'Ăn nhẹ

15h30-16h15

45'Tiết 7

16h20-16h50

30'Chủ nhiệm

16h50-17h00

 Ra về