586 Đường CMT8, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
tuyensinh@irisschool.edu.vn
02083708999
 • Viet Nam
 • English

Hướng dẫn đón trả học sinh

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN 

    1. Cổng trường bắt đầu mở lúc 7.00 và đóng lúc 18.30.

    2. Giờ học bắt đầu từ 7.45 và kết thúc vào lúc 16.30 

    3. Bữa sáng được phục vụ từ 7.15 - 7.45

    (Riêng đối với bậc Mầm non, giờ ăn sáng, bắt đầu và kết thúc muộn hơn 30 phút)

    4. Trường hợp học sinh đến trường muộn:

 • Học sinh đến trường muộn với lý do cá nhân cần được phụ huynh học sinh (PHHS) thông báo trước bằng cách nhắn tin/gọi điện tới giáo viên chủ nhiệm (GVCN).
 • Học sinh đến trường sau 7.30 (khi PH chưa xin phép) được tính là đi học muộn. Sau khi HS ghi tên vào sổ đi muộn, bộ phân an ninh trực tại cổng trường cấp cho HS giấy vào lớp.     
 • HS đi học muộn nhiều lần sẽ được tư vấn của GVCN và Bộ phận tuyển sinh.
 • Học sinh vào muộn ở các tiết học, sinh hoạt cộng đồng… sẽ được tư vấn của GVCN và Ban hỗ trợ HS.

5. Trường hợp học sinh rời trường sớm hoặc muộn hơn giờ quy định:

 • Học sinh rời trường trước 16.30 cần được PHHS báo cho GVCN (điện thoại, email )
 • Học sinh lấy giấy ra cổng từ giáo viên phụ trách với thông tin về phương tiện, cách thức đưa đón để bộ phận an ninh trực cổng trường mở cổng. Bộ phận an ninh trực cổng trường đảm bảo HS có người bảo lãnh cho sự an toàn khi ra về.  
 • Học sinh về muộn sau 18.30 phải được PHHS/GVCN xin phép và thông báo để bộ phận an ninh trực cổng trường mở cổng.

QUY ĐỊNH RA VÀO CỔNG

 • Việc ra vào qua các cổng trường phải thực hiện theo quy định sau:
 • Học sinh đi xe bus của trường ra vào tại cổng 1.
 • Học sinh đi xe đạp ra vào tại cổng 2, gửi xe tại tầng hầm nhà B và được kiểm soát ra vào bằng việc ký tên, ghi rõ giờ ra vào cổng hàng ngày.
 • Học sinh được gia đình đưa đón và tự đi về ra vào tại cổng 3.

Lưu ý:

    + 7.45 - 8.00: cổng 3 dành cho việc giao nhận thực phẩm - HS chuyển sang cổng 2 để vào trường.

    + 16.00 - 16.30: cổng 3 dành cho HS đi xe buýt ra về - HS chuyển sang cổng 4 để ra về.

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN HỌC SINH 

 • HS lớp 1 -> 4 chỉ được ra về khi có PHHS đón.
 • HS thống nhất với bố mẹ điểm chờ đón trong sân trường để bố mẹ dễ dàng tìm đón con.
 • PHHS được nhà trường cung cấp thẻ đón và trình thẻ đón để vào trường đón con.