586 Đường CMT8, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
tuyensinh@irisschool.edu.vn
02083708999
  • Viet Nam
  • English

Học phí và chính sách năm học

I- MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích:

Giúp Phụ huynh học sinh hiểu rõ các quy định, chính sách áp dụng và các ưu đãi của nhà trường đối với việc nộp học phí và các khoản phí khác của Học sinh khi theo học tại trường PTLC IRIS

Giúp các phòng ban liên quan trong nhà trường hiểu rõ và thống nhất cách thức áp dụng khi tư vấn cho phụ huynh học sinh, khi thực hiện việc tính và quyết toán tài chính cho học sinh.

2. Đối tượng áp dụng:

Chính sách này áp dụng đối với toàn thể học sinh từ lớp Mẫu giáo trở lên sẽ theo học tại trường PTLC IRIS, chính sách được áp dụng từ ngày công bố tuyển sinh: ngày 01 tháng 04 năm 2019.

Các Phụ huynh có con đang theo học tại trường PTLC IRIS cần hiểu rõ chính sách này của Nhà trường để có kế hoạch tài chính phù hợp.

II- QUY ĐỊNH CÁC MỨC PHÍ

1. Học phí

Học phí tiêu chuẩn là khoản phí bắt buộc đối với tất cả học sinh trường IRIS, tùy theo cấp học hàng năm mà có mức học phí khác nhau; 

Mức tăng học phí hàng năm tối thiểu 7% và không quá 15% trừ trường hợp mức lạm phát vượt quá 15% theo công bố của Chính phủ hoặc trừ khi có thoả thuận đặc biệt khác được ký kết giữa PHHS và Nhà trường;

Phụ huynh có thể nộp học phí 100% cho cả năm học hoặc nộp theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 50%;

Các mức ưu đãi học phí được quy định chi tiết trong biểu phí hàng năm

Đối với gia đình có từ 2 con theo học tại trường sẽ được hưởng thêm ưu đãi học phí như biểu phí hàng năm và trong trường hợp một trong các con không theo học tại trường nữa thì áp dụng ưu đãi như sau:

o Nếu con chuyển đi đã có ít nhất 3 năm học liên tục tại trường thì các con còn lại tiếp tục được hưởng nguyên ưu đãi cho đến hết cấp học, sau khi chuyển cấp thì sẽ tính như học sinh bình thường;

o Nếu con chuyển đi đã học tại trường ít hơn 3 năm thì con còn lại của gia đình sẽ được giữ nguyên ưu đãi đến hết năm học hiện tại và sẽ tính như học sinh bình thường từ năm học tiếp theo.

2. Phí ghi danh

Là khoản phí phải nộp 1 lần ngay khi nộp đơn đăng ký tuyển sinh và không hoàn lại trong mọi trường hợp

3. Phí giữ chỗ 

Là phí bắt buộc đối với tất cả học sinh IRIS, nộp 1 lần trước ngày 31/5 hoặc ngay khi được nhận vào trường; 

Được phép chuyển nhượng giữa các con trong 1 gia đình;

Được hoàn lại khi nộp học phí;

Phí giữ chỗ này sẽ không được hoàn lại nếu phụ huynh không nhập học. 

4. Phí phát triển trường

Là khoản phí bắt buộc;

Được phép đóng 2 kỳ/năm

Được giảm trừ hàng năm theo thâm niên học 

5. Phí Học phẩm & Sách 

Nhà trường sẽ tạm thu 1 lần vào đầu năm học và quyết toán vào cuối năm học.

6. Bảo hiểm y tế bắt buộc

Đây là khoản phí mua bảo hiểm y tế bắt buộc cho học sinh theo quy định của nhà nước (trừ trường hợp học sinh là con cán bộ đang làm việc trong ngành Công an và Bộ đội);

7. Bảo hiểm thân thể tự chọn

Đây là khoản bảo hiểm cho các rủi ro, tai nạn, ốm đau của học sinh phát sinh tại trường, trên đường đi học hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường (các điều kiện bảo hiểm theo quy định của cơ quan Bảo hiểm)

Là phí mà phụ huynh có thể lựa chọn mua hoặc không mua cho con và được đăng ký vào đầu năm học;

Trường hợp đăng ký mua thì mức phí phải nộp 1 lần trước ngày 30/8 hoặc ngay khi làm thủ tục nhập học đối với những học sinh mới nhập học sau ngày 30/8.

8. Phí Đồng phục

Việc mặc đồng phục là bắt buộc đối với Học sinh theo quy định của nhà trường.

Phụ huynh tham khảo bộ đồng phục tiêu chuẩn trên Website nhà trường và chọn mua, thanh toán theo thực tế tại book-store.

9. Phí Xe buýt

Đây là khoản phí mà phụ huynh chỉ phải nộp nếu đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt của nhà trường tùy vào nhu cầu sử dụng của gia đình. 

Mức phí trên có thể thay đổi nếu nhà nước thay đổi giá xăng dầu và biểu phí đường bộ. Nhà trường sẽ thông báo trước 30 ngày cho phụ huynh nếu có thay đổi về phí.

Các trường hợp đăng ký sử dụng xe buýt giữa năm, phụ huynh cần gửi đơn đăng ký đến Phòng Tuyển sinh trước tối thiểu 15 ngày và phải được nộp phí đầy đủ trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ 07 ngày (Nhà trường bảo lưu quyền từ chối phục vụ xe đưa đón nếu trong trường hợp không thể sắp xếp được xe). 

Việc tính và quyết toán tiền khi sử dụng xe buýt sẽ được tính tròn tháng dừng hoặc sử dụng dịch vụ.

Mức ưu đãi xem biểu phí đính kèm

11. Tiền ăn

Đây là khoản phí bắt buộc đối với học sinh trường PTLC IRIS dùng cho việc ăn uống hàng ngày tại trường của học sinh;

III – NỘP PHÍ CHẬM 

Hạn nộp học phí và các khoản phí khác hàng năm cho học kỳ 1: Chậm nhất 30/8; Học kỳ 2: Chậm nhất 30/1

Nếu nộp học phí và các khoản phí khác chậm sau 30 ngày (tính từ hạn nộp phí hàng năm) thì phụ huynh phải chịu phạt 1,5% trên tổng phí;

Nếu nộp chậm quá 45 ngày, ngoài việc nộp phạt trên, nhà trường có quyền tạm dừng việc học của con cho đến khi phụ huynh hoàn tất việc nộp học phí và các loại phí cho con

IV - NHẬP HỌC MUỘN

Nếu học sinh nhập học muộn sau khi Học kỳ 1 bắt đầu, Học phí cho thời gian học còn lại của năm phải được trả trước khi nhập học

V- XIN NGỪNG HỌC VÀ HOÀN PHÍ

5.1 Tạm nghỉ và bảo lưu học phí

Trường hợp học sinh nghỉ ốm cần điều trị dài ngày thì thời gian tạm nghỉ liên tiếp tối đa không quá 1 tháng và nhà trường không hoàn trả học phí thời gian nghỉ đó.

Đối với trường hợp học sinh nghỉ liên tục 1 tháng trở lên không đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình học, Nhà trường sẽ bảo lưu học phí sang năm học tiếp theo hoặc hoàn trả học phí theo quy định hoàn học phí.

Hoàn trả học phí và các khoản phí xem quy định ở điều 5.2

5.2 Ngừng học và hoàn phí

Nếu học sinh xin ngừng học trong năm học, chính sách hoàn học phí sau sẽ được áp dụng: 

Phụ phí được hoàn trả theo thời gian không sử dụng;

Chỉ được ngừng học vào cuối kỳ 1 hoặc cuối kỳ 2;

Trường hợp học sinh đã nộp học phí cả năm nhưng ngừng học vào cuối học kỳ 1 và nộp đơn ngừng học trước 90 ngày thì mức học phí được hoàn trả là 45% trên tổng học phí cả năm;

Trường hợp học sinh bị ngừng học theo kỷ luật của nhà trường thì học sinh sẽ được quyết toán học phí và các khoản phí khác dựa trên ngày hiệu lực của quyết định kỷ luật.

VI. THANH TOÁN HỌC PHÍ

Phương thức thanh toán:  Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

VII. HIỆU LỰC 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có văn bản thay thế.